CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

  Okres niemowlęcy - diagnoza
 
  Dwie (2) wizyty - diagnozy: 
  a) do 6 miesiąca życia,
  b) około 1 roku życia.
 
  1. Badanie - diagnoza odruchów dziecka do 6 miesiąca życia powinna być nieodzowną koniecznością.
  Terapeuta sprawdza reakcję dziecka na podany bodziec, ewentualnie "pracuje" z odruchem podając mózgowi schemat bazowy (informacje) ukierunkowując na prawidłowe działanie - rozwój danego odruchu.
 
  2. Następna wizyta powinna mieć miejsce około 1 roku życiu dziecka.
  Terapeuta diagnozuje - bada - sprawdza czy odruchy zostały zintegrowane z całym układem ruchowym dziecka. 
  To tylko 2 spotkania, które mogą zadecydować o dalszym rozwoju Państwa dziecka. Zintegrowane odruchy gwarantują dalszy rozwój sfery emocjonalnej, poznawczej, ruchowej, intelektualnej, społecznej, uczenia się i kształtowania osobowości. 
  Wybierając terapeutę proszę kierować się jego wiedzą, umiejętnościami i posiadanym wykształceniem.
  Polecam diagnozę i terapeutów, którzy współpracują z dr Svetlaną Masgutovą, posiadają, co najmniej V poziom edukacji, są wykwalifikowanymi terapeutami, diagnostami i wykonują terapię całego programu dr S. Masgutovej, czyli 8 terapii.
  1. Terapię Neurostrukturalną.
  2. Terapię Taktylną.
  3. Terapię Audiowizualną (wzrokowo-słuchową).
  4. Terapię Ustno - Twarzową.
  5. Repattering.
  6. Balansowanie.
  7. Archetypy Rozwoju Ruchowego.
  8. Integracja Odruchów Układu Oddechowego. 
 
  Profesjonalizm dla Państwa dziecka jest podstawą sukcesu.                                                                                          
 
  Diagnosta,Terapeuta,InstruktorMNRI®
  mgr Barbara Gilewska
 
  Dlaczego diagnoza jest tak ważna?
  Wczesne badanie odruchów daje duże możliwości dla określenia w porę ich dojrzewania i rozwoju w okresie niemowlęcym oraz organizacji całościowego rozwoju dziecka.
  Rozwój przede wszystkim powinien być nastawiony na organizacje warunków, które zapewniają dojrzewanie samego odruchu, jego integrację z innymi odruchami, nawykami ruchowymi a co najistotniejsze integrację danego odruchu z całym
  układem ruchowym.
  Stopień integracji odruchów z całym systemem ruchów i nawyków można diagnozować w każdym wieku. Jednak użycie terminu "odruch" w odniesieniu do osób dorosłych jest umowne. Chodzi tu o schematy odruchów odpowiadających ruchowym
  i pozycyjnym reakcjom odruchów.
  U dorosłych zaburzenia pracy odruchów powoduje stres, stres długotrwały (distres), czy trauma przy jego wartości krytycznej prowadzi do funkcjonowania na poziomie "przetrwania" wówczas, gdy intensywnie zaczynają działać ośrodki "pnia mózgu".
  Ośrodki te są "domem rodzinnym" wielu odruchów niemowlęcych.
 
  Przykłady: 
  zatrzymanie czy stłumienie asymetrycznego tonicznego odruchu szyi w niemowlęctwie może wyrażać się opóźnieniem mowy i słabością zapamiętywania
  brak reakcji odruchu prostowania tułowia może wpłynąć na kształtowanie sie odruchu ochronnego i obronnego, spowodować trudności skupienia, koncentracji uwagi, rozproszenia uwagi oraz prawidłowego rozumienia materiału mówionego,
  czy uczonego natomiast przy niezintegrowanym odruchu chwytnym we wszystkich motorykach, małej (precyzyjnej), średniej i dużej dziecko może doświadczać trudności w opanowaniu pisma, objawiać się np. dysgrafią itp.
  W porę przeprowadzona diagnoza jest nieocenioną pomocą w szybkim podjęciu decyzji o pracy nad zintegrowaniem danych zaburzonych odruchów.
 
  Diagnosta Instruktor Terapeuta
  mgr Barbara Gilewska 
  NASZA FIRMA POMAGA POZYSKIWAĆ FUNDUSZE NA TERAPIE W "SPES"

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA