CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

Twórca

SVETLANA MASGUTOVA uzyskała tytuł doktora nauk w dziedzinie Psychologii Rozwojowej i Edukacyjnej w 1988r., a w 1992r. stopień naukowy docenta w Rosji.

Pracowała jako wykładowca na różnych uniwersytetach oraz jako naukowiec badacz Rosyjskiej Akademii Edukacji.

Rozprawa doktorska dr Masgutowej powstała w oparciu o prace L. Wygotskiego, I. Bozovich, I. Dubrovinej oraz N. Tolstych. Dr Masgutova ukończyła trzyletnie studia medyczne oraz szkołę masażu terapeutycznego. Na Akademii Medycznej w Polsce specjalizowała się w dziedzinie klinicznego neuro-rozwoju mowy. 

Dr Masgutova jest kreatorem programu MNRI® (Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration), znanej zawodowcami w ponad 40  krajach. 

Wiele lat pracowała jako wykładowca na wydziale wczesnej interwencji Wrocławskiej Akademii Medycznej i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Polsce. Pełni funkcję Dyrektora Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej (Polska) oraz Svetlana Masgutova Educational Institute for Neuro-Sensory-Motor and Reflex Integration (USA). Dr Masgutova jest autorem ponad 130 publikacji w dziedzinie psychologii, edukacji, integracji neuro-sensomotorycznej odruchów oraz rozwoju opartego na ruchu.

Od roku 1989 dr Masgutova kieruje badaniami prowadzonymi dla Instytutów MNRI® skupiając się na koncepcji integracji odruchów jako schematu sensomotorycznego pierwotnego, mającego ułatwiać przetwarzanie sensoryczne, procesy regulacji stresu i przetrwania, rehabilitację ruchowo-fizyczną oraz odzyskiwanie emocjonalnej stabilności jak również wspomaganie procesu uczenia się i rozwoju na poziomie neurofizjologicznym dla dzieci i osób dorosłych z MPD i uszkodzeniem mózgu, autyzmem, zespołem stresu pourazowego, problemami rozwoju mowy, zespołami chorób genetycznych (Down, Prader-Willi) i innych.

Dr Masgutova i jej międzynarodowy zespól prowadzi nauczanie w zakresie opracowanych przez nią Programów MNRI® w: USA, Kanadzie, Polsce, Rosji, Niemczech, Francji, Holandii, Belgii, Austrii, Danii, Słowenii, Chorwacji, Australii, Szwecji, Szwajcarii, Singapurze, Filipinach, Indonezji, Hog-Kongu, Argentynie, Afryce, Brazylii, Japonii, Wietnamie i innych.

 

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA