CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

Weronika Lisiak

Od 4 lat praca z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi.

W tym od 2 lat pracownik Centrum Terapeutycznego SPES.

Licencjat Pedagogika rewalidacja - oligofrenopedagogika.

Ukończyła:

  • Archetypy rozwoju ruchowego
  • Integracja Odruchów wzrokowo - słuchowych
  • Terapia Neurotaktylna
  • Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych część I i II
  • Kurs języka migowego
  • Metoda Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne
  • Logorytmika
  • Wykorzystanie C-EYE w neurorehabilitacji i komunikacji
  • Bajkoterapia
  • Kurs Terapii Ręki

 

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA