CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

mgr Barbara Gilewska

 

Magister pedagogiki o kierunku Wychowanie Przedszkolne 

Studia podyplomowe: Wczesna interwencja. Wspomaganie rozwoju dziecka – AWF Warszawa.

Terapeuta i diagnosta dysleksji rozwojowej.

Półroczny kurs gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Terapeuta kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona i Gail Dennison.

Terapeuta, diagnosta i instruktor MNRI – Programu Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów metodą dr Svetlany Masgutovej

Posiada certyfikaty International Dr. Svetlana Masgutova Institute:

  • MNRI® Core Specialist
  • MNRI® Instructor - Lecturer
  • MNRI® Neuro-Tactile Integration Specialist Level 1
  • MNRI® Neuro-Structural Reflex Integration Level 4
  • MNRI® Neuro-Structural Integration Specialist Level 4
  • MNRI® Reflex Repatterning and Integration Level 3 (part 1 & 2)

   Kurs – Terapia Układu Oddechowego

   Kurs – Integracja Odruchów Patologicznych i Dysfunkcyjnych

   Kurs – Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych

   Kurs – Integracja Odruchów Stałych z Całościowym Układem Ruchowym

   Kurs – Integracja sfery ruchowej oraz emocjonalnej wg metody dr Svetlany Masgutovej

   Kurs – Odruchy Dysfunkcjonalne i Patologiczne: Re-Patterning i Integracja Neuro-Sensomotoryczna Metodą Svetlany Masgutovej

 

   Wykładowca na KPSW Studia Podyplomowe w Bydgoszczy.

   Kurs Masażu Shantala dla rodziców.

   Autor artykułu „Wykorzystanie pomocy dydaktycznej PUS w pracy przedszkola” opublikowany w czasopiśmie „Nasza Szkoła”.

   Od 13 lat pracuje jako terapeuta i diagnosta w SPES Gabinet Terapeutyczny i Mafides MW w Białych Błotach, Bydgoszczy i całej Polsce oraz poza jej granicami.

   Od 7 lat jest instruktorem i prowadzi szkolenia Terapii Taktylnej, Integracji Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część I i II, Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (wszystkie metody dr Svetlany Masgutovej).

   Bierze udział w międzynarodowych kursach MNRI dr Svetlany Masgutovej w Polsce i za granicą (USA, Singapur).

   Bierze udział w konferencjach dotyczących dzieci osób niepełnosprawnych i metody dr Svetlany Masgutovej np. w Bydgoszczy, Łomży

   Wolontariusz w Domu Dziecka i Ośrodku Adopcyjnym w okolicach Inowrocławia.

   Nieodpłatnie przekazuje wiedzę na temat metody dr Svetlany Masgutovej, swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej, swoich doświadczeń na spotkaniach z rodzicami, w stowarzyszeniach i fundacjach.

 

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA