CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

Eliza Czeleń

Terapeuta, studentka na KPSW (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa) w Bydgoszczy. Ukończyła Szkołę Policealną i uzyskała tytuł Specjalisty ds. Arteterapii, ukończyła Kurs Masażu Shantala.

Prowadzi następujące terapie:

  • Terapia Taktylna
  • Integracja Schematów Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych

 

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA