CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

    Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.
    Program MNRI ® składa się z dwóch głównych składowych:– diagnoza odruchów i schematów pierwotnych ruchów;– usprawnienie i integracja układu ruchu pierwotnego i schematów odruchów.
    Program realizuje koncepcję usprawnienia zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka lub osoby dorosłej i jest ukierunkowany na następujące poziomy integracji:
  • ·         sensomotoryczny – dla zabezpieczenia odpowiedniego neurologicznego funkcjonowania w ramach konkretnego „koła odruchowego”
  • ·         schematów odruchów z motoryką intencjonalną;
  • schematów odruchów z nawykami motorycznymi;
  • sfery ruchowej i procesów poznawczych.
 Koncepcja programu: układ ruchów pierwotnych przedstawia naturalne, genetycznie zaprogramowane wewnętrzne zasoby człowieka.
   Integracja schematów odruchów odbywa się w obrębie trzech aspektów aktywności „koła odruchowego”:
  • stymulacja sensoryczna (zmysłowa) i rozpoznanie bodźca przez nasz układ zmysłów,
  • przetwarzanie informacji w mózgu – „rozpoznanie” przez mózg bodźca, jako bodźca obronnego, wymagającego ochrony lub służącego rozwojowi,
  • oraz reakcji motorycznej (ruchowej) zwrotnej na bodziec zmysłowy jako komenda mózgu na działanie odruchowe.
    Integracja odruchów proponuje wyjątkowe możliwości wsparcia procesu usprawniania poprzez aktywizację genetycznej pamięci o charakterze pierwotnego schematu ruchowego. Program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów jest oparty na pracy badawczej przeprowadzanej przez dr S. Masgutovą i jej współpracowników w ciągu ostatnich 20 lat w Rosji, Polsce, USA i Kanadzie z udziałem 3170 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat, (które przeszły pełne badania medyczne, psychologiczne, edukacyjne, neurorozwojowe i integracji odruchów).
    Metoda MNRI® i diagnoza odruchów spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród specjalistów. Znaczne rezultaty zostały osiągnięte w trakcie pracy z dziećmi na Międzynarodowych Turnusach dla osób z wyzwaniami rozwojowymi w Polsce, USA i Kanadzie, opartych na implikacji programu MNRI®.

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA