CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

     Terapia ta skierowana jest na pracę ze strukturą ciała, mechanizmem symetrii i integracji odruchów oraz odruchem ochrony ścięgien tułowia i kończyn.  
Mechanizm symetrii to ważny czynnik senso-motorycznej integracji.
 
Rozróżniamy symetrię:
- anatomiczną w stosunku do "lewej-prawej" strony ciała
- dynamiczną "góra-dół" ciała
- posturalną "przód-tył"
 
     Brak symetrii czy też znaczna asymetria może wywołać strukturalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu anatomiczno-fizjologicznym, które bywają niezauważalne. Każda strukturalna dysfunkcja powoduje obciążenie dla pracy układu mięśniowo-ścięgnistego i wywołuje negatywne reakcje obronne układu „ciało-mózg”. Reakcje te uaktywniają się w odruchu ochrony ścięgien stóp.
Odruch ten związany jest ze schematami odruchów posturalnych i dynamicznych, odpowiedzialnych za koordynację struktury i ruchu ciała.
 
CELE:
- uwolnienie napięcia spowodowanego negatywnym wpływem odruchu ochrony ścięgien stóp,
- rozluźnienie napięcia mięśni w całym ciele,
- aktywacja systemu proprioceptywnego i połączeń struktury ciała dla włączenia optymalnego mechanizmu samoregulacji,
- aktywacja pracy receptorów dotyku głębokiego i nacisku.

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA