CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

 
„Ruch jest źródłem kreowania własnego JA”
 
    Program integracji odruchów stałych ukierunkowany jest na ożywienie naturalnych mechanizmów ruchowego rozwoju osobowości i uczenia się.
Autorzy dr Svetlana  Masgutova i Denis Masgutov odwołują się do źródeł rozwoju ruchowego- pierwotnej motoryki- odruchów, które otrzymaliśmy od natury. 
Odruchy stałe takie jak:
Grawitacja, uziemienie, stabilność, równowaga, ześrodkowania, ustalenie głowy, wzrokowy i błędnikowy, ochrony ścięgien, abdominalny, amfibii, dojrzałego chodu, towarzysza nam przez całe życie i wpływają na : kształtowanie się struktury i postawy całego ciała, kontrolę postury ciała oraz sensoryczno- motoryczną i motoryczno- sensoryczną integrację. Odruchy stałe wpływają na funkcjonowanie mózgu i integrację różnych etapów rozwoju motorycznego, na ogólny stan fizyczny, rozwój sfery emocjonalnej i osobistej oraz kształtowanie stylu uczenia się.
 

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA