CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

Integracja Odruchów Układu Oddechowego wg dr Svetlany Masgutovej
 
cyt: 
"Oddychanie to podświadoma czynność fizjologiczna służąca ochronie i przetrwaniu, przy czym nadal jest to funkcja wyuczona”.
 
    Oddychanie rozpoczyna nasze życie i umożliwia funkcjonowanie i rozwój całości naszego systemu nerwowego, naszych sił fizycznych, aktywności systemu ruchowego jak również zapewnia, jakość przetwarzaniu poznawczemu. Informuje nas także o intensywności stresu, pomaga regulować jego funkcjonowanie w sposób automatyczny.
 
Oddychanie:
- proces automatyczny wszystkich stworzeń żyjących na ziemi.
- utrzymuje nas przy życiu
- gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzięki aktywności fizycznej proces oddychania przebiega bardziej intensywnie.
 
Z badań pod kierunkiem dr S. Masgutovej wynika, że: 
- wentylacja jest 7 - 11 razy nad-aktywna u dzieci i dorosłych z autyzmem i innymi neurodeficytami.
 
Odruchy oddechowe:
- oddychanie (wdech-wydech) 
- ziewanie
- kichanie
- kaszel.
 
Ciekawe: 
- Donna Griffith z Worcestershire, w Anglii kichała przez 978 dni - na początku 1 kichnięcie na minutę. Jest to najdłuższy odnotowany czas kichania.
- Kichanie po wyjściu na słońce nazywamy Syndromem ACHOO. Występuje w przypadku jednej na trzy osoby (18-35% populacji). Osoby takie to photic sneezers [photic = światło - kichający pod wpływem światła].Jest to cecha wrodzona.
- W wyniku kichnięcia małe cząsteczki wylatują z nosa z prędkością 100mph ! tj: 160 km/h (mph=mila/h)
-Iguany (rodzaj jaszczurek) kichają częściej i bardziej skutecznie, niż jakiekolwiek inne zwierzę. Dzięki kichaniu usuwają z organizmu pewne sole stanowiące normalny produkt uboczny procesu trawiennego. (Patti Woods, 2005. success signals : Understanding Body Language)
- Jeżeli kichnięcie "utknie" możesz je odblokować spoglądając przez chwilę na ostre światło (nie na słońce).
 Wdech: składa się z dwu strumieni powietrza. Powietrze wdychane przez prawe nozdrze dociera głównie do prawego płuca a powietrze wdychane lewym nozdrzem do lewego płuca. 
- Pojemność oddechowa płuc kobiety wynosi 3,5 l, a u mężczyzn 4,5 l. Zależy to od wieku i siły fizycznej.
- Oddychanie lub respiracja zachodzi wówczas gdy powietrze dostaje się do ciała z otoczenia poprzez płuca, które opuszcza z częstotliwością około 12-20 razy na minutę.
- Normalna Ilość Oddechowa ( wdech i wydech) w spoczynku waha się od 2 do 3,5 litra powietrza.
- Spożywanie alkoholu wpływa na dobrowolną i odruchową kontrolę oddychania i może całkowicie wyłączyć "oddychanie" ciała.
Czynnik "zadowolenia" wywołany alkoholem wynika z tego, że pierwszą rzeczą, którą alkohol wyłącza są hamulce natury psychicznej. Następnie wszystkie pozostałe funkcje mózgu, a ośrodki oddychania w szczególności"
    W wypadku dzieci/osób z dysfunkcjami proces oddychania jest zaburzony z wielu powodów chociażby z powodu ograniczonej możliwości poruszania się, nieprawidłowej budowy organów, nieprawidłowego funkcjonowania narządów biorących udział w oddychaniu, nie zintegrowania niektórych odruchów... . Terapia układu oddechowego w koncepcji dr S. Masgutovej daje możliwości zintegrowania odruchów wspomagających procesy oddychania oraz "pokazania" mózgowi cyklu oddychania.

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA