CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

    Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym człowieka. To układ stanowiący ramię do stymulacji różnych zmysłów, inne rodzaje doznań sensorycznych są przetwarzane w odniesieniu do układu przedsionkowego. 
 
    Układ przedsionkowy jest ważnym elementem naszego mózgu, ponieważ ma połączenia z:
-Móżdżkiem - odpowiada m.in.za koordynacje i płynność ruchów.
-Mięśniami gałek ocznych - odpowiada za ruch gałek pionowy, poziomy, po skosie oraz za konwergencje czyli zbieżność oczu.
-Tworem siatkowatym znajdującym się w pniu mózgu i odpowiadającym za pobudzenie i hamowanie układu nerwowego.
-Neuronami ruchowymi rdzenia kręgowego.
-Mięśniami prostownikami kończyn.
-Mięśniami prostownikami okolic karku, szyi i odcinka piersiowego.
-Narządem słuchu-ślimakiem poprzez wspólny nerw przedsionkowo-ślimakowy.
-Korą mózgową- płatem skroniowym, a szczególnie obszarami odpowiadającymi za słuch i mowę.
 
Dzięki takim połączeniom układ przedsionkowy odpowiada za:
  • Bezpieczeństwo grawitacyjne (jeżeli układ  przedsionkowy  źle interpretuje odbiera bodźce, to może wystąpić irracjonalny strach przed ruchem lub przed byciem w wyższych pozycjach czy np. oderwaniem nóg od podłoża.
  • Ruch i równowagę.
  • Napięcie mięśniowe.
  • Postawę.
  • Ruchy gałek ocznych.
  • Obustronną koordynację.
  • Przetwarzanie słuchowo-językowe.
  • Przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne.
  • Planowanie ruchu.
  • Za poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.
Układ przedsionkowy może być:
Podwrażliwy – tzn. że potrzebuje większej ilości określonych bodźców (wirowanie, bujanie, skakanie…), często występuje tu obniżenie napięcia mięśni posturalnych, TRZEBA BARDZO UWAŻAC ABY W TYM PRZYPADKU NIE PRZESTYMULOWAĆ UKŁADU PRZEDSIONKOWEGO, bo zamiast zintegrowanego mózgu, będziemy mieli  "kręciołka".
Nadwrażliwy – nie toleruje ruchu lub określonego rodzaju ruchu, nie lubi zmiany pozycji ciała a w szczególności pozycji głowy. 
Układ przedsionkowy składa się z receptorów reagujących na ruch liniowy (góra-dół) i ruch obrotowy ( w prawo-w lewo). Receptory te, dają nam informacje w jakim położeniu znajduje się ciało i co się z nim dzieje w danym momencie. 
 
Opracowanie: Martyna Wróblewska

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA